Sertai Bersama Saya!

Short video


Ruang ini untuk hiburan yang di reka oleh saya atau rakan saya 

Di sini saya berhasrat untuk membina semula harapan bagi golongan muda dan kurang bernasib baik, Di mana ia angap dalam keadaan lemah atau hilang hala tuju. Kalau kita bekerjasama dengan mereka yang memerlukan atau yang kurang bernasib baik, dan mereka yang kurang bersedia untuk membina  dan menyusun semula kehidupan mereka akan memberi satu harapan baru untuk golongan ini. Tumpuan saya terletak pada usaha masyarakat, termasuk pembinaan berskala kecil melindungi, perlindungan, bantuan makanan, kesedaran masyarakat, dan peluang pendidikan. saya yakin ramai di luar sana memerlukan sebuah rumah atau bantuan untuk membesarkan anak-anak mereka, dan jika kita bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang paling baik,saya pasti kita boleh bawa kembali senyuma itu di wajah mereka, dan saya percaya kita boleh melakukannya, begitu banyak masalah memerlukan kita untuk dibaiki​ bersama

Bagi Harapan Baru Dan Bangkitkan Mereka Semula kearah kejayaan!

Ruang Perbincangan

Ruang Ini ada topic yang berkaitan dengan keadaan semasa dalm marilah kita berbincang bersama untuk berkongsi idea

KongsiKAN Pendangan Anda Tentang Isu-Isu Semasa  Bersama saya

 misi saya:

PodCAST

Perbincangan isu-isu semasa dan ruang untuk beri pandangan atau sebarang idea yang boleh membawa nasib baru untuk negara di masa hadapan nanti


video

Ruang video ini ruang pekara yang perlu kita bincangkan , semua rakaman dalam bentu video